Beter en sneller herstellen ... met ijs?

Guido Steens
  •  Woensdag 18 juni 2014 om 18:37   •  December 2008   •  Wetenschap

Hersteltraining in de ruime zin van het woord is nog steeds bij heel wat trainers een onderschat aspect van de fysieke voorbereiding. Bij een beter herstel zal de voetballer in staat zijn om sneller terug te trainen en meer kwaliteitsvol te trainen, twee basisvoorwaarden om de conditie te verbeteren. Met welke basisprincipes moeten we rekening houden om vermoeidheid na een training of wedstrijd te lijf te gaan en het herstel te bevorderen?

Vermoeidheid

Het gevoel van vermoeidheid is inherent aan het dagelijkse bestaan van een sporter. De legendarische 10.000m loper Brendan Foster formuleerde het als volgt: "All top athletes wake up in the morning feeling tired and go to bed feeling very tired". Een vrijetijdsjogger mag zich dan misschien energieker voelen na zijn wekelijks rondje, een competitiesporter is dat na zijn dagelijkse training niet. Vermoeidheid zit ingebakken in het trainingsproces en hoort erbij zoals een ei bij een kip. Zowel de trainer als de voetballer kunnen de problematiek van vermoeidheid en herstel dus niet negeren. Integendeel, het belang van herstel is cruciaal en in feite de essentie van fysieke training.

Om het herstel goed te managen moeten we eerst inzicht krijgen in het ontstaan van vermoeidheid. De relatie tussen training, vermoeidheid en herstel komt het best tot uiting in het principe van de supercompensatie. Tijdens de training putten we onze reserves uit. Van zodra de belastingprikkel stopt zal het lichaam uit zichzelf regenereren en terugkeren naar het oorspronkelijke conditieniveau. Meer zelfs, het lichaam zal reserves opbouwen en supercompenseren naar een hoger niveau. Als in deze supercompensatieperiode een nieuwe trainingsprikkel volgt zal het lichaam conditioneel verbeteren. Een nieuwe trainingsprikkel in volle herstelperiode echter zal leiden tot een ophoping van vermoeidheid en uiteindelijk resulteren in een vermindering van de conditie. Het evenwicht tussen belasting en recuperatie wordt in een trainingscyclus gestalte gegeven door periodisering.

(Photonews)

De methode om vermoeidheid tegen te gaan bij een ploeg-sport als voetbal is het toepassen van de techniek van periodisering. Periodisering betekent ook individualisering, geen gemakkelijke maar een noodzakelijke aanpak in het voetbal. Naast deze fundamenten willen we in dit artikel in eerste instantie alle aspecten van herstel - op korte en lange termijn - in kaart brengen. Voor een goed begrip: als we tijdens de herstelperiode bepaalde regels in acht nemen, zal deze korter duren en zullen we minder diep putten uit onze reserves. Resultaat: we kunnen vaker en kwaliteitsvoller trainen. Om het herstel effectief aan te pakken moeten we de karakteristieken van de vermoeidheid kennen.

De vermoeidheid na training situeert zich op de volgende niveaus:

 • musculoskeletaal: spierschade en ontsteking
 • metabool: energietekort
 • hormonaal en op vlak van immuniteit
 • psychologisch: motivatie en drijfveer.

Het spreekt vanzelf dat het herstel zich op al deze niveaus moet toespitsen.

Principes van herstel

Als we over herstel na training spreken is generaliseren uit den boze. Vermoeidheid en dus ook herstel zijn - zoals het hele trainingsproces - een individuele aangelegenheid. Later in dit artikel komen we terug op signalen waarop de coach en de voetballer zelf kunnen letten. Los daarvan kunnen we stellen dat herstel afhankelijk is van:

 • trainingstoestand: een goed getrainde voetballer recupereert sneller
 • trainingservaring
 • leeftijd: oudere voetballers recupereren minder snel
 • geslacht: vrouwen recupereren minder snel (ze hebben minder testosteron)
 • klimaat
 • hoogte
 • tijdsverschillen.

Dagelijkse routines

Om de herstelperiode te optimaliseren kan men maatregelen treffen op korte termijn (cooling down, eten, drinken en verzorging), waarover later meer. Maar zijn er ook een aantal dagelijkse routines die het herstel globaal en op langere termijn ondersteunen. De twee voornaamste hebben betrekking op de biologische klok en slaapgewoonten. Wat de biologische klok betreft, is het belangrijk om het lichaamsritme (bioritme) zoveel mogelijk te standaardiseren. Probeer telkens op dezelfde momenten te eten en te slapen. Als men dan occasioneel zijn ritme toch eens moet doorbreken, is dat niet meteen een ramp. Maar hoeft het gezegd dat voetballers die er de gewoonte van maken om minstens éénmaal per week door te zakken ... nefast is voor het herstel en dramatisch voor de conditie.

Verder zijn goede slaapgewoonten heel belangrijk. Een paar tips:

 • ontspan je voor het naar bed gaan (muziek, boek, film)
 • ga alleen slapen als je je slaperig voelt
 • als je problemen hebt, probeer relaxatietechnieken
 • sta altijd rond hetzelfde tijdstip op
 • vermijd cafeïne, alcohol, proteïnerijke maaltijden voor het slapen gaan.

Eten en drinken

Tijdens de training of wedstrijd verbruiken we energie en verstoren we de vochtbalans. Afhankelijk van het soort inspanning of training tasten we diep of minder diep in onze energievoorraad. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de opname van energie en vocht na een training of wedstrijd rechtstreeks effect heeft op de duur van de herstelperiode. Er zijn allerhande wetenschappelijke studies die het effect van het soort voeding, de periode waarin en de manier waarop deze wordt genomen, koppelen aan de duur van de herstelperiode.

Koolhydraatrijke diëten, al dan niet met een toevoeging van proteïnen naargelang het type training, zijn een must onmiddellijk na de inspanning. Over de hoeveelheid koolhydraten en de mix met proteïnen is er nog veel onduidelijkheid.

Toch kunnen volgende algemene aanbevelingen gemaakt worden:

 • onmiddellijk na de training of wedstrijd (de eerste vier uren): 1,2 gram koolhydraten per Kg lichaamsgewicht per uur in verschillende eetmomenten
 • voor dagelijks herstel van een training van lage intensiteit: 5 à 7 gram koolhydraten per Kg per dag
 • voor dagelijks herstel van een gemiddeld tot zware training: 7 à 12 gram koolhydraten per Kg per dag.

De hoeveelheid koolhydraten die vlak na de training of wedstrijd moet aangevuld worden kan het best in de vorm van een drankje of ten minste in combinatie van drank en vast voedsel genomen worden. Verder is ook de relatie tussen vochtverlies en een verminderd prestatievermogen goed gedocumenteerd. Ook hier bestaan verschillende studies die de samenstelling van hersteldranken onderzochten.

Verschillende studies betekenen meestal ook verschillende resultaten en daarom de volgende algemene aanbevelingen:

 • drink (een beetje) meer dan het opgelopen vochtverlies
 • zorg vooral voor de aanvulling van elektrolyten (speciaal sodium).

Het belang van voedingssupplementen met betrekking tot de herstelperiode werd uitvoerig van commentaar voorzien en -vooral - genuanceerd door professor Clarys in Dug-Out nr. 52.

Recent onderzoek

Het onderzoek naar de bevordering van de recuperatie wordt de laatste tijd gedomineerd door experimenten met koude wateronderdompeling, wisselbaden (van koud naar warm), Jet-massage en massage tout court. Welke protocols er kunnen gebruikt worden voor koude wateronderdompeling en wisselbaden en wat hun effecten zijn, zal onderwerp zijn van een volgende uitvoerige bijdrage.

Wat massage betreft, kunnen we de aanbevelingen van Aaron Coults ter harte nemen. Gebruik de effleurage techniek. Laat enkel gekwalificeerde therapeuten aan het werk en start de massage niet onmiddellijk na de wedstrijd of training. Verder is het goed te weten dat massage geen melkzuur verwijdert, geen effect heeft op spierpijn en de prestatie. Toch verdient massage zijn plaats onder de zon, al was het maar 'omdat het zo'n deugd doet'.

Ten slotte moeten we hier ook vermelden dat er met accupunc-tuur wordt geëxperimenteerd. Vooralsnog zonder wetenschappelijke evidentie, maar mogelijks als hulpmiddel voor relaxatie. Er is de hyperbare zuurstoftherapie waarbij een verrijkte zuurstofomgeving wordt gecreëerd, maar waar tot nu toe ook niet kon aangetoond worden dat het een toename van zuurstof in het bloed teweegbrengt. En er is de meditatie als techniek die een relaxerend effect van het zenuwstelsel nastreeft.

Praktische tips m.b.t. het herstel

Voor de trainer die werk maakt van periodisering, aandacht heeft voor eten en drinken, verzorging en dagelijkse routines, zijn er nog een aantal praktische tips:

 • leer je spelers te 'luisteren naar hun lichaam'
 • vermijd een snelle opbouw in trainingsvolume of intensiteit
 • plan variatie in je programma
 • plan herstelweken, -dagen, -sessies.

Voor de speler geldt dan weer het adagium dat hij moet leren luisteren naar zijn lichaam. Het volgende kan hem hierbij helpen:

 • controleer elke ochtend voor het ontbijt en na de stoelgang je gewicht: onverklaard gewichtsverlies is een teken van vermoeidheid
 • controleer elke ochtend je rustpols terwijl je nog in bed ligt: een verhoging van 5 slagen/min. is richtinggevend voor een lichte training. Een stijging van 10 slagen/min. is een signaal om niet te trainen
 • noteer of je zin hebt om te trainen
 • als je je voortdurend moe voelt ... neem een vrije dag.

Dit artikel is gebaseerd op de lezing van Ph. D. Aaron Coults op een bijéénkomst van het Vlaams Coachesplatform.

De relevantie van ijsbaden: een koude douche?

Met de Olympische Spelen van Sydney in 2000 werden de Europese coaches geconfronteerd met het gebruik van ijsbaden, koude douches en wisselbaden. Het Australische topsportinstituut had deze methodes massaal omarmd met als doel het herstel van hun atleten te bevorderen.

Een paar jaar geleden kregen we dan te horen dat Italiaanse topvoetballers na de wedstrijd met hun benen ondergedompeld in ijskoud water gingen zitten. Andere topvoetbalclubs gingen snel daarna over slag. Dat neemt de volgende vraag evenwel niet weg: wat is zinvol, wat niet en waarom?

(Photonews)

Hot topic

Zoals vaak in sportwetenschappelijk onderzoek 'hinkt' het onderzoek de sportpraktijk achterna, vooral als deze gelinkt wordt met succesvolle resultaten. Gezien het succes van zowel het Australische topsportinstituut als zijn atleten, waren de ijsbaden en wisselbaden al snel een hot topic in het wetenschappelijk onderzoek. De business is booming en daarom aandacht voor deze problematiek in Dug-Out. Maar een rits aan wetenschappelijke artikels betekent nog lang geen consensus over het effect ervan, laat staan een verklaring van de onderliggende mechanismen. Ook in deze problematiek is dat niet anders.

Recuperatie met koudebronnen

Het gebruik van een koude douche, een koud bad of wisselbaden na een inspanning zou het herstel bevorderen. Het zou spierpijn voorkomen en ervoor zorgen dat de sporter zich fitter voelt. Wat is ervan aan? Het belang van een klassieke koude douche moeten we al zeker niet overschatten. Het zorgt maar voor een oppervlakkige afkoeling en een tijdelijke vasocon-strictie (het vernauwen van de bloedvaten door de daar aanwezige spieren) van de huiddoorbloeding. De hartslag gaat er snel van naar beneden en dat geeft een gevoel van herstel, maar wijst niet op een betere recuperatie van de spieren. Na de douche zal het lichaam trouwens reageren door een warmte-opstoot waardoor men terug begint te zweten en het verfrissingseffect weer verdwijnt.

Anders ligt het met de koude-, ijs- of wisselbaden (koud-warm) waarbij het volledige- of delen van het lichaam (bv de benen bij voetballers) gedurende een paar minuten worden ondergedompeld. Hier zitten we meteen met een wetenschappelijk probleem omdat verschillende studies andere protocols gebruiken: het verschil in temperatuur van meestal 10 à 12 tot 15° C, het aantal minuten van onderdompeling en het al dan niet alterneren van koude- en warme baden. Er is dan ook nog geen consensus over het effect van dergelijke koude- of wisselbaden.

Zoals bekend gaat een koud bad de temperatuur van de huid, het onderliggende weefsel en de spieren, verlagen. Het brengt een vasoconstrictie teweeg wat een goed gevoel geeft bij spierpijn, de zwelling vermindert en metabolieten worden verwijderd.

Warme baden verhogen de lichaamstemperatuur en brengen een vasodilatatie (is het verwijden van de bloedvaten door de daar aanwezige spieren). Dit zorgt voor een verhoogde zuurstoftoevoer in de spieren en een afvoer van metabolieten (dit zijn de tussen- of eindproducten die ontstaan nadat een chemische stof in een biologisch systeem (eencellige zoals bacteriën, planten of dieren). Metabolieten zijn oa aminozuren, adenosinetrifosfaat of glucose, adrenaline, alkaloïden en gly-cosiden.

De snelle afwisseling tussen vasodilatatie en vasoconstrictie bij wisselbaden zorgt voor een pompend effect op de perifere bloedcirculatie. Vanuit wetenschappelijke hoek is er tot dusver sprake van enige 'evidentie' dat na zware, maximale inspanningen een koudebad ontstekingsremmend zou werken. Net zoals men op een zwelling ijs legt, zou een ijsbad na maximale inspanning de ontstekingen ten gevolge van microschade tegengaan.

Daartegenover staat dan weer dat deze ontstekingsreacties juist de aanjagers zouden zijn om het herstel in gang te zetten en te bevorderen. En dus zou het niet aangewezen zijn om deze reactie te onderdrukken. Dit is trouwens de hypothese die ook stelt dat het gebruik van ontstekingsremmers bij kwetsuren contraproductief is, net omdat ze het natuurlijke herstel vertragen. Ook hierover is in wetenschappelijke kringen nog geen consensus. Het is alleszins wel zo dat momenteel toch meer doordacht - vooral in het voetbal was men in dat bedje ziek - met ontstekingsremmers gewerkt wordt.

Ondertussen werd er wel aangetoond dat koude- en/of wisselbaden mbt afvoer van melkzuur eenzelfde effect hebben als actieve herstelmethodes (zoals bvb uitlopen). Maar het gebruik van koude- en/of wisselbaden kan vooral ook psychologisch belangrijk zijn. Heel wat atleten rapporteerden tijdens dergelijke onderzoeken dat ze zich er goed bij voelen. En dit is uiteraard op zich al een voldoende reden om het regelmatig in te lassen. Eén onderzoeker ging zelfs nog verder in zijn aanbeveling: ook al is het fysiologische effect nog twijfelachtig, koudebaden kaderen in een groepsport als voetbal ook binnen het vakje van teambuilding. Je moet weten dat zo'n koudebad helemaal geen plezieruitstapje is en dat het heel wat 'karakter' vereist om het een aantal minuten vol te houden. In die zin kunnen dergelijke collectieve baden de teamspirit bevorderen.

Protocols

Zoals al gezegd zijn er verschillende protocols. Het Australische topsportinstituut ontwikkelde een paar jaar geleden een guideline. Als temperatuur hanteren zij water van 12 tot 15° C voor de koudebaden/douches en 37 tot 42° C voor de warme baden. Bij het gebruik van douches stellen ze sessies van 1 tot 2 min. warme douche voor, afgewisseld met 13 tot 30 sec. koude douche. Bij een bad nemen ze 3 tot 4 min. in warme temperatuur en 30 tot 60 sec. in koud water. Ze herhalen deze sessie 3 keer. Maar nogmaals, op dit vlak zijn er verschillende praktijken gangbaar.

Meer informatie: French ea (2008), The effects of contrast bathing and compression therapy on muscular performance, Med & Sc in sports & exercise, 40(7)1297-1306

Wilcock ea (2006), Physiological response to water immersion: a method for sport recovery? : A review article, Sports medicine 36(9),747-765

(Photonews)

Ijstonnen in het Belgisch voetbal?

Ijsbaden mag dan al een hot wetenschappelijk topic zijn, daarom is het nog geen vertrouwde praktijk in het Belgisch voetbal. Mark Goossens die al jarenlang als arts de nationale ploeg begeleidt, is goed geplaatst om de praktijk in ons land op haar merites te beoordelen. Hij steekt meteen van wal door erop te wijzen dat de nationale ploeg al op het WK94 in de USA gebruik maakte van koude handdoeken om de spelers af te koelen. "Tijdens de rust en na de wedstrijd kregen de spelers ijsgekoelde handdoeken op hun schouders en benen. Vier jaar later tijdens het WK in Frankrijk werd er gebruik gemaakt van gekoelde vesten, en ook recent in Peking maakten onze beloften gebruik van ijsvesten. Dus wat dat betreft, niets nieuws onder de zon. De koude- en/of wisselbaden (temperaturen van 12 tot 15° C afgewisseld met 37 tot 43° C) worden bij ons enkel in therapeutisch verband gebruikt en niet systematisch in functie van het normale herstel na een wedstrijd of training", aldus Dr. Goossens.

Dr. Goossens: "Dan komen we bij de hype die er momenteel toch wat is rond het gebruik van ijstonnen en ijsbaden in functie van de recuperatie. Kijk maar naar onze hockeyploeg die er in Peking gebruik van heeft gemaakt. We hebben dit met de staf van de nationale ploeg besproken en kwamen tot de conclusie dat de tijd voor ijsbaden (in water van 0 tot 2 à 3° C) momenteel niet rijp is binnen het kader van de nationale ploeg. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste leerde navraag bij al onze spelers dat niemand in zijn club hiervan gebruik maakt. We spreken dan toch, naast de Belgische toppers, van ploegen als Bayern Munchen, Manchester, enz. Bepaalde spelers zouden er zich goed kunnen bij voelen, maar anderen ook niet. We willen niemand uit zijn routine halen. Ik heb trouwens zo'n ijsbad zelf al eens uitgeprobeerd. Het is absoluut geen pretje! Bovendien is het ook praktisch moeilijk te realiseren - binnen de nationale ploeg - gezien we vaak in het buitenland vertoeven. Wij geven er -binnen de nationale ploeg - dan ook de voorkeur aan om de trainingen zo te doseren dat er van uitputting of overbelasting zo weinig mogelijk sprake is. Het is trouwens niet de opdracht van het nationale elftal om de spelers specifiek conditioneel bij te spijkeren. Ten slotte zijn wij ook erg terughoudend geworden met betrekking tot het gebruik van ontstekingsremmers, en laat dat nu, zoals al gezegd, juist toch één van de reden zijn om dergelijke praktijken te installeren".

Om de bijhorende reacties te bekijken heb je een account nodig.

Registreer of log in als je reeds een account hebt.