Perceptie van standaardsituaties bij jeugdopleiding

Björn De Neve, lesgever topsport voetbal Gent en Federale Trainersschool, Trainer U-16 SV Zulte-Waregem
  •  Dinsdag 17 juni 2014 om 19:14   •  December 2008   •  Jeugdvoetbal

Met dit artikel wil ik graag een vervolg brengen op de schitterende uiteenzetting van Bob Browaeys en Marc Marchal in het vorige Dug-Out nummer over zonedekking versus mandekking bij hoekschop tegen, maar nu vanuit de perceptie van een totaalopleiding binnen het jeugdvoetbal.

'Set plays'- principes: seniorenvoetbal versus jeugdopleiding

Björn De Neve: "Laat ons meteen starten met een aantal stellingen:

 • Huidige 'statistieken' beklemtonen het belang van stilstaande fases (SF) in functie van het 'resultaat'
 • In alle Europese competities worden op dit moment 25% tot 50% van alle doelpunten gemaakt uit standaardsituaties
 • Stilstaande fases = 'details'…
 • EN details maken in voetbal het verschil
 • Niets is perfect, maar hoe dichter je de 'perfectie' benadert, hoe dichter de overwinning nabij is
 • HS+ en VT+: 'inzichten' creëren bij de spelers verhoogt de kans op geluk (HS= Hoekschop, VT= Vrije Trap)
 • HS- en VT-: een sterke 'organisatie' en de nodige inzichten van de spelers verlagen de kans op geluk bij de tegenstander
 • Conclusie: stilstaande fases zijn een onderdeel van het spel waarmee je je eigen 'geluk' grotendeels kan 'afdwingen'…
 • MAAR… seniorenvoetbal # jeugdvoetbal!

Onderstaande tabel geeft een duidelijk onderscheid tussen een aantal algemene principes die belangrijk zijn om in het seniorenvoetbal succes en rendement te behalen… en deze die bij jeugdopleiding zouden moeten bijdragen tot een totale ontwikkeling, in de eerste plaats op technisch en spelinzich-telijk vlak. Het lijkt duidelijk dat stilstaande fases bij senioren een doel zijn om te komen tot rendement in de vorm van winst of verlies. Bij de jeugd is het aangewezen om standaardsituaties te zien als een middel om spelers technisch nog beter onderlegd te maken, maar vooral om hen spelinzichten bij te brengen op basis van een steeds betere ruimteen tijdsperceptie. Verder misschien niet onbelangrijk om ons nog twee bijkomende open vragen te stellen: vanaf welke leeftijd moeten we toch al naar rendement gaan, ook bij jeugd? En ook: kan het niet interessant zijn om bij bepaalde leeftijdscategorieën om te gaan met standaardsituaties vanuit een 'positiegerichte benadering'"?

Principes tot 'set plays succes' Principes tot 'set plays development'
1 Let op de details Creëer ruimtelijke inzichten
2 Wees in elke situatie alert Pas snel je positie aan
3 Creëer tijd en ruimte om je op te stellen Heb oog voor snelle spelhervattingen
4 Hou het eenvoudig Denk constructief en opbouwend
5 Speel vals en leid af Wees sluw en lig steeds op de loer
6 Neem aan wat je wordt aangeboden Herken overtalsituaties
7 Gebruik elke aangeboden ruimte Benut zo snel mogelijk vrije ruimtes
8 Kies voor zekerheid Kies voor aanvallende ideeën
9 Zorg voor evenwicht in de ploeg Nadruk op gedeelde verantwoordelijkheden
10 Perfecte uitvoering: optimaal nut Technisch goede uitvoeringen staan voorop
11 Belang van de afvallende bal Leer anticiperen op wat gaat komen
12 Herstel tijdig (wat dreigt verkeerd te lopen) Verbale en visuele onderlinge communicatie

Stilstaande fases trainen en coachen bij jeugd? JA!

Björn De Neve: "We maken hierbij een duidelijk onderscheid tussen de trainingscontext (aanleerfase, toepassingsfase en correctie- of uitdiepingfase) en de wedstrijdcontext:

Trainingscontext: seizoensvoorbereiding (aanleerfase)

 • Zowel via visueel zichtbare media in presentatie als analytisch op het terrein (bij voorkeur een koppeling van beide op hetzelfde trainingsmoment, bvb tijdens een volledige trainingsdag of stage)
 • SF- en SF+ via visuele media zodat spelers nadien inzichtelijk de transfer kunnen maken en bepaalde zaken beter en sneller herkennen
 • SF- analytisch om een steeds herkenbare organisatie neer te zetten waarbij iedereen een duidelijk afgebakende taak en verantwoordelijkheid heeft
 • SF+ analytisch om spelers bepaalde technieken of automatismen aan te leren en inzichtelijke opties aan te reiken die ze in bepaalde situaties moeten trachten te herkennen en snel en efficiënt proberen uit te spelen

Trainingscontext: seizoensvoorbereiding (toepassingsfase)

 • Na het analytisch aanbrengen volgt de toepassing onder weerstanden in wedstrijdechte vormen
 • Trainingstip bij grote wedstrijdvormen: als de trainer bij elke inworp een hoekschop laat nemen en elke doeltrap vervangt door een vrije trap in het aanvallende 1/3de van het terrein, heeft hij de garantie dat er veel SF en coach-ingsmomenten zullen zijn
 • Spelers stimuleren tot snelle spelhervattingen (goede ruimteperceptie door de spelers vóór de bal) kan eveneens door coaching tijdens wedstrijdvormen
 • Mogelijkheid tot correctie in oefenwedstrijden of tornooien, maar… zoveel mogelijk vanuit vraagstelling en interactie én steeds ná de actie. Spelers spelinzichtelijk trainen rendeert beter wanneer we ze aanzetten tot denken

Trainingscontext: competitieperiode (correctie- of uitdiepingfase)

 • Wanneer? Op moment dat bij SF- regelmatig bepaalde taakinvullingen niet nagekomen en verantwoordelijkheden verwaarloosd worden
 • Wanneer nog? Op moment dat bij SF+ te vaak verkeerde keuzes worden gemaakt door de speler(s) aan de bal of bepaalde automatismen (technieken, timing, ruimtegebruik, samenwerking,…) afzwakken
 • Wanneer nog? Op moment dat een trainer het gevoel heeft dat spelers spelinzichtelijk rijper zijn om op bepaalde details nog dieper in te gaan of om complexere opties aangereikt te krijgen
 • Hoe? Nieuwe zaken opnieuw eerst kort analytisch aanleren. Correcties worden aangebracht onder weerstanden in wedstrijdechte vormen

Wedstrijdcontext: competitieperiode

 • Weinig of geen aandacht in het praatje vóór de wedstrijd, tenzij nog even iets herhalen uit de nabespreking van de vorige match
 • De trainer leest de namen of posities bij SF tijdens de voorbespreking NIET af omdat op die manier te veel informatie verloren gaat. Wel ligt in de kleedkamer vanaf bvb U-15 een formulier (in drie- of viervoud afgedrukt) met de taakinvullingen bij elke SF
 • Best is om op het standaardformulier invulling te geven met de voornamen van de spelers, zelfs al werk je vanuit een positiegerichte benadering (in dat geval eventueel de positienummering tussen haakjes voor wisselspelers!)
 • Tijdens de wedstrijd in de coaching een eventuele korte correctie na de actie (vraagstelling, interactie met spelers)
 • De beperkte coaching uitsluitend richten op ruimteperceptie, tijdsperceptie, handelingssnelheid en situatie-ve herkenning".

Voorbeeld blancoformulier voor standaardsituaties bij jeugd vanaf U-15

Standaardsituaties

Let op!! Afspraak: 2e HS+ aan elke kant met intentie om kort te spelen > situatie lezen!!

SUCCES!

Datum Wedstrijd
Kapitein X
Strafschoppen vóór 1.
2.
X
X
Vrije trappen vóór rechtstreeks Rechtervoet
Linkervoet
X
X
Vrije trappen vóór onrechtstreek s Klaarleggen
Trappen
X
X of X
Vrije trappen vóór zijkant Aan de bal
Bezetting voor doel (1-2-3-4)
Uitvallende bal
Links: X en X /// Rechts: X en X
X - X - X - X X
Vrije trappen tegen rechtstreeks Blijft diep
Volgen op keeper
Muur 1 (contact met keeper)
Muur 2
Muur 3
Muur 4
X
X en X
X
X
X
X
Vrije trappen tegen zijkant Blijft diep
Tweemansmuur rechts
Tweemansmuur links
Dekking op muur
Afvallende bal
X
X en X
X en X
X
X of X
Hoekschoppen vóór Rechtervoet
Linkervoet
Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4
Positie 5 (vrij)
Uitvallende bal
Restverdediging
X
X
X
X
X
X
(X)
1. X of X
2. X
X, X, (X)
Hoekschoppen teg en
XX:
Aangepaste uitgangspositie bij HS- kort (attentie!!!)
Blijven diep
1e paal
Uitvallende bal 16m-gebied
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
1. X2. X
X
1. X2. X
X
X
X
X
X

Uitdieping HS- bij jeugd, vertrekkend vanuit de zonefilosofie

Björn De Neve: "Uiteraard is het aan elke clubwerking om hun sportieve filosofie en beleidslijnen uit te stippelen voor jeugdopleiding, ook wat betreft het handelen bij standaardsituaties.

Wat volgt is slechts een mogelijke 'kapstok' van hoe we in een jeugdopleiding kunnen omgaan met HS-.

Deze kapstok kwam er na een grondige analyse van de voor-en nadelen, maar vooral na een afwegen van wat de beste ontwikkelingskansen biedt in functie van een totaalopleiding tot volwassen voetballer. Bij U-11 wordt alvast begonnen met zoneverdediging, maar laat ons eerst even stilstaan bij welke mogelijke zones als belangrijk kunnen bestempeld worden en wat de basistaken telkens omvatten".

HS- Individuele mandekking/Zoneverdediging? Positiegerichte benadering: ja/nee?
U11 tem U14
 • U-11: zoneverdediging
 • U-12: zoneverdediging
 • U-13: zoneverdediging
 • U-14: zoneverdediging
Argumentering:
 • Opleidingsfilosofie van zonevoetbal wordt doorgetrokken naar de verdedigende organisatie bij HS-
 • Ruime tijdspanne om in detail alle basisprincipes onder de knie te krijgen
 • U-12: ja
 • U-13: ja
 • U-14: ja
 • U-15: ja
Argumentering:
 • Gemakkelijk en snel aan te leren
 • Wedstrijd na wedstrijd is er bij de spelers positionele herkenbaarheid
 • Snelle omschakeling mogelijk na balrecuperatie (aanvallend idee)
U15 tem U19
 • U-15: mandekking
 • U-16: zoneverdediging
 • U-17: beide gedurende twee lange periodes
 • U-19: keuze van de trainer
Argumentering:
 • Jeugdopleiding moet gelijk staan aan TOTAALopleiding want…
 • Als volwassene moet een voetballer beide benaderingen beheersen!
 • U-15: nee
 • U-16: nee
 • U-17: nee
 • U-19: nee
Argumentering:
 • Binnen de totaalopleiding moet het rendement stap voor stap toenemen
 • Spelers moeten hun kwaliteiten kunnen>aanwenden en de kans krijgen om van hun sterk punt een nog grotere troef te maken

Geïllustreerde praktijkvoorbeelden bij midden- en bovenbouw

Fig.: organisatie HS- vanuit wedstrijdposities 1 - 4 - 3 - 3 (driehoek punt naar voor)
 • Mogelijke toepassing: U-11 tot U-14
 • Rode pijl: reactie 7, 9 en 10 bij korte hoekschop
 • Zwarte pijlen 7 en 9: reactie nog voor hoekschop rechtstreeks wordt voorgebracht (anticiperen)
 • Andere zwarte pijlen: anticiperen op uitvallende bal buiten 16m-gebied op moment dat 7 en 10 merken dat het rechtstreekse duel niet voor hen is
 • HS- andere kant kan het volgende gevraagd worden: 5 en 2 wisselen van taakinvulling, 3 en 4 ongewijzigd, 6 en 8 wisselen van taakinvulling, 7 en 11 wisselen van taakinvulling, 9 en 10 houden dezelfde verantwoordelijkheid

Conclusie

Björn De Neve: "Met dit artikel probeerde ik een duidelijk beeld te schetsen van mijn persoonlijke maar opleidingsgerichte perceptie van standaardsituaties binnen jeugdvoetbal. Jeugdvoetbal staat niet gelijk aan seniorenvoetbal in miniatuur, vandaar het belang om ook deze materie even onder de loep te nemen vanuit een volledig andere invalshoek.

Het artikel rond zonedekking versus mandekking uit de vorige uitgave van Dug-Out was een schitterend vertrekpunt om de HS- verder uit te diepen specifiek in functie van jeugdopleiding. Uiteraard kan iedereen hier binnen zijn club een eigen en steeds andere bewerking rond maken, daarom zeker niet minder goed.

Prioritair is dat een visie of benadering kan gestaafd worden met de nodige argumenten. Net zoals voor HS- kan een soortgelijke uitdieping gemakkelijk uitgewerkt worden voor HS+, VT- en VT+… om op die manier te komen tot een completere, gedetailleerde benadering van standaardsituaties bij jeugdopleiding met veel optionele keuzes voor de spelers in volgorde van belangrijkheid. Aan hen om dan situaties snel te herkennen en de juiste technisch-tactische handelingen te treffen! Misschien stof voor een vervolgartikel…"?

Foto: zoneverdediging toegepast door nationale ploeg U-21

Om de bijhorende reacties te bekijken heb je een account nodig.

Registreer of log in als je reeds een account hebt.